Fredsundervisning

"Since war begins in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed"

Inledningen till Unescostadgan (1945)

Liksom "fred" är en process som ständigt pågår, så är "fredspedagogik" något som ständigt behöver skapas.

På dessa sidor försöker vi på olika sätt belysa vad som internationellt kallas "fredsundervisning", med tyngdpunkt på vad som blivit nyckelbegreppet i vår tid: konflikthantering. En utförlig presentation av de modeller för kreativ konflikthantering som används i dag finns under menyrubriken REDSKAP.

Artiklar

Hur fredsundervisningen har utvecklats från Fredrika Bremers tid till vår egen kan du läsa om i Bengt Thelins artikel "Fredsundervisningen har en historia- och en framtid" (2001). Tyvärr har vi inte lyckats föra in denna artikel samlad utan endast som fyra pdf-filer med en sida i varje. Se här nedan och läs!

Undervisningens roll i fredsbyggandet i vidare  mening beskrivs i artikeln med samma namn av Ingrid Inglander och Göte Rudvall. Se här nedan bifogade fil! Ett koncentrat av den har tidigare legat på en av FN:s hemsidor.

Fredskultur, Ickevåld, Konflikthantering och Nedrustning

är de i dag mest aktuella beståndsdelarna i vad som internationellt kallas fredsundervisning. Under dessa flikar finner du översiktlig belysning av varje begrepp, och länkar för fördjupning.

Styrdokument innehåller några av de FN- och Unescodokument som enligt inledningen till våra gällande läroplaner skall styra undervisningen för fred och internationell förståelse. Här finns också några exempel ur tidigare och nuvarande läroplaner. Hur vill vi att de kommande ska se ut?

Undan för undan kommer vi att lägga in också aktuell forskning och artiklar om fredsundervisning - svensk och internationell. Kom gärna med tips - kontakta info@larareforfred.se !

BilagaStorlek
UNDERVISNINGENS ROLL I FREDSBYGGANDET 1.pdf135.18 kB
Fredsundervisningen .. Av Bengt Thelin.pdf436.72 kB