FN

FN:s Allmänna FÖRKLARING OM DE MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERNA 1948

10 december 1948 antog FN: s generalförsamling Universal Declaration of Human Rights. I samband därmed uppmanade Generalförsamlingen alla medlemsländer att publicera deklarationen samt "tillse att den sprids, visas, läses och förklaras framförallt i skolor och andra undervisningsinstitutioner, utan åtskillnad beroende på länders och områdens politiska status."

ur FNs Åtgärdsprogram för en freds-och ickevåldskultur för världens barn, antaget år 2000

Generalförsamlingen,

som har beaktat Förklaringen om en fredskultur, vilken antogs den ... 1999,