Konflikthantering

Olika sätt att hantera konflikter

En utförlig presentation av de modeller som i dag används för konstruktiv konflikthantering finner du under menyrubriken REDSKAP

Utgångspunkt

"Det är inte konflikten som är problemet. Konflikt är ett naturligt led i all mänsklig utveckling. Problemet är hur vi väljer att hantera konflikten."

(M.K Gandhi i "Mina experiment med sanningen")

Konflikthantering

Konflikthantering innebär att kunna hantera en konflikt så att den leder till utveckling i stället för våld.

Tidigare konferenser om konflikthantering i skolan och lärarutbildning ger en överskådlig och fyllig belysning av begreppet

Under namnet ”Fred i våra händer” och med Unescos logga har vårt samverkansprojekt (SLFF, FN-förbundet, Kristna Fredsrörelsen och Peace Quest) med bidrag från Sida 2003 och 2004 genomfört två större konfer