Löpande verksamheter

Konflikthantering i skola och lärarutbildning

a) Konflikthantering i lärarutbildningen

b) Konfliktkunskap i ämnesplaner

Nedrustning

Undervisning

Vi vill att kärnvapenfrågorna ska få samma självklara plats i all undervisning och utbildning som de övriga klimatfrågorna.