Utbildningsmaterial

Ickevåld och konflikthantering. För dig som är nyfiken - ett förkortat utbildningsmaterial med lättare övningar från Fred i våra händer, 2008

Tanken är att du ska kunna använda dig av materialet som en resurs för att få veta mer, hitta vägar vidare eller ha som handledning när du själv håller workshops/träningar/kurser/utbildningar. Här finns också tips på böcker och hemsidor där du kan lära mer. Upptäck och använd!

Lär om kärnvapen - lär om nedrustning

I Lär om kärnvapen, det stora utbildningsmaterialet från Läkare mot kärnvapen, ingår nu de 21 lektionsförslag för Gy och H som vi tillsammans tagit fram. De finns nu som en utskriftsvänlig pdf-fil, 50 sidor i färg m innehållsförteckning och lärarhandledning. Fri kopiering och spridning. Även enstaka lektioner kan kopieras.

Litteratur, läromedel

Elisabet Nemert (1997). Stockholm: Liber.
Öppna för samtal. En arbetsmodell i klassrummet.

Hur bär man sig åt som lärare för att förverkliga läroplanens vackra ord om ansvar, tillit, empati och demokrati?